Studie & diskussionsforum

”Är högkänslighet en kameleont i sjukfrånvaron vid svår stress? Behövs i så fall mer specifik rehabilitering?” är en studie/bok kommen av ett djupt engagemang. Ingrid Lindh har alltid haft ett starkt intresse för folkhälsa med fokus på hantering av stress och utmattningssyndrom .

Studien belyser bland annat ansvarsfrågan  –  vilket ansvar har individen, arbetsgivare och samhälle? Har personlighetsdraget högkänslighet betydelse vid svår stress och utmattningssyndrom? Svaret är ja och det är en viktig självkännedom för den som inte känner till sin överkänslighet. Kunskapen blir ett viktigt argument inför sig själv och omvärlden om vikten av återhämtning. Studien har funnit att svensk forskning bekräftar personlighetsdrags betydelse vid svår stress och utmattningssyndrom för de som arbetar inom exempelvis vården innan Elaine N. Arons forskning om personlighetsdraget högkänslighet blev mer allmänt känd. Posttraumatisk stressyndrom talas det lite om i samband med arbetslivet men utgör en risk för olika kontaktyrken. Har arbetsrätten försvagats under sjukfrånvaro vid symtombaserade diagnoser som exempelvis utmattningssyndrom?

Studien utgår ifrån individen ur ett arbetsliv– och samhällsperspektiv. Respondenters erfarenheter av rehabiliteringskedjan förklaras med organisationsteori. Boken riktar sig till de som har ett intresse i samhället av korrekt rehabilitering för att komma till rätta med kostnader för individ, arbetsgivare och samhälle. Svår arbetsmiljö kanske inte alltid är orsaken till utmattningssyndrom men det blir till en utlösande faktor.

Bokens del 2 är praktisk med konkreta övningar jag själv funnit verksamma genom åren för att undvika den berömda väggen vid utmattningssyndrom och svår stress. 

Några värdefulla kommentarer om studien:

Paula Liukkonen är ekonomie doktor och docent i företagsekonomi från Stockholms universitet och docent i miljöekonomi på Tammerfors tekniska universitet. Forskningen omfattar ekonomi, personal- och arbetsmiljöfrågor samt i hur hälsofrågor kan integreras med företagets styrnings- och uppföljningsrutiner:

”Studien är på doktorsavhandlingsnivån! Har läst texten med kritiska förläggarens layout ögon och jobbet håller. Bra gjort. Jag tycker om din egen röst, den hörs och den är så rätt i en bok som denna”.

Läs mer om Paulas forskning och arbete på www.paula-liukkonen.se.

Tomas Videgård, doktor i psykolog och respondent i studien skriver: 

”Jag blev imponerad av hur du lyckas väva ihop personliga upplevelser, analys av hur rehabiliteringsbyråkratin fungerar (eller inte fungerar) och ge ansikte åt HK (här avses högkänslighet). Du skapar en helhet som jag hoppas kommer att påverka utredare och beslutsfattare. Det finns en ton av värme och allvar och beslutsamhet som genomsyrar texten. Det viktiga är att du lyckas föra fram betydelsen av HK och hur rehabiliteringen så ofta brister. Spännande med andra delen – jag har aldrig på riktigt intresserat mig för avslappningstekniker, meditation etc. Du presenterar flera övningar som jag ska testa både på mig själv och kanske på patienter när det kan vara läge! Hoppas boken träffar både beslutsfattare, forskare, terapeuter och HK-personer!” 

En anonym läsare säger

”Jag vill gratulera dig till en fantastiskt bra och välskriven bok. Kan bara hålla med T. Videgård och man kan likna den med en doktorsavhandling som Paula Liukkonen nämnde. Du måste ha gjort massor med research och samlat material i åratal. Jag kände verkligen igen mig i boken, såpass att jag var tvungen att lägga den åt sidan ett tag. Det har varit så energidränerande på jobbet efter jag blev uppsagd o var tvungen att jobba på uppsägningstiden, att jag helt enkelt inte orkat läsa. Jag har nu läst ut din bok och har också börjat med lättare meditation övningar. Har du funderat på att starta nya kurser? Jag ska verkligen rekommendera boken till de jag känner….

Med studien/boken vill jag verka för en mer lyckad rehabilitering i samband med sjukfrånvaro för både medarbetare, arbetsgivare och samhälle genom:

 • att utmattningssyndrom ska klassas som medicinsk diagnos
 • att det tas hänsyn till befintlig forskning om kraven på återhämtning vid symtombaserade diagnoser
 • att motverka felaktiga attityder om symtombaserade diagnoser som drabbar flest kvinnor
 • att verka för att stärka den sjukförsäkrades integritet och rättighet till opartiskt stöd och ekonomi vid uppsägning under sjukskrivning
 • att verka för ett positivt synsätt som bejakar hela människan som inkluderar känslolivet som en viktig och stor del av att vara människa.

Du kan beställa boken via info@friskvarda.se (bokbeställningen skickas samma dag) alternativt Bokus då är leveranstiden längre, 10-12 dagar.

Är högkänslighet en kameleont i sjukfrånvaron vid svår stress? Behövs i så fall mer specifik rehabilitering? Av Ingrid Lindh.

Diskussionsforumet Jobbarkompisar

Det kom en önskan under studiens gång från en av respondenterna om ett diskussionsforum som är helt anonymt och utanför sociala mediers värld. Att befinna sig i sjukfrånvaro, utmattad och kanske till och med uppsägning från arbetet under sjukfrånvaro kan väcka mycket ensamhet och inte minst frågor. Är jag den enda som drabbas? Min förhoppning är att du här kan finna hjälp och en väg tillbaks till livet och inte minst ett bra yrkesliv igen. Det finns mycket du kan göra. Forumet är tänkt att dela tankar kring:

 • utmattningssyndrom och svår stress
 • posttraumatisk stressyndrom på grund av arbetssituation
 • rehabilitering via samhälle och arbetsgivare
 • ekonomi
 • arbetssituation
 • högkänslighet