Köpa bok och diskussionsforum

Just nu kan du beställa boken  ”Är högkänslighet en kameleont i sjukfrånvaron vid svår stress – Behövs i så fall mer specifik rehabilitering?” av Ingrid Lindh. Mejla adressuppgifter till info@friskvarda.se så skickar jag boken inom 1-2 dagar efter erhållen betalning.

Studien, bokens del 1, utgår från individen i centrum ur ett arbetslivsperspektiv och riktar sig till alla som har ett intresse av personlighetsdraget högkänslighet, är eller lidit av utmattningssyndrom eller andra symtombaserade diagnoser. Du som arbetar inom kontaktyrken på olika vis kan ha glädje av boken men den riktar sig till alla som har ett intresse av frågor som rör högkänslighet, utmattningssyndrom, rehabiliteringskedjan och svår arbetsmiljö. Respondenter delar med sig av sina erfarenheter av utmattningssyndrom och rehabiliteringskedjan. Några berör hur de hanterar personlighetsdraget högkänslighet. När förändrades synen på den sjukförsäkrade? Är utmattningssyndrom ett nytt fenomen liksom personlighetsdraget högkänslighet? En annan viktig fråga som berörs är medarbetares integritet och anställningstrygghet under sjukfrånvaron. Uppsagd under sjukfrånvaro på grund av arbetsbrist? Ja, det blev en av respondenternas verklighet. Själv är jag min egen fallstudie när det gäller högkänslighet, svår stress och mindre bra arbetsmiljö.

Bokens del 2 är av mer praktisk karaktär som jag hoppas att läsaren finner väldigt användbar. Det är tänk och praktiska, konkreta övningar jag själv funnit användbara, som faktiskt funkar. Men du behöver göra dem till dina verktyg det vill säga använda dem och uppleva, det är det som är den hemliga ingrediensen – att uppleva. Kan du konsten att säga nej?  Förändringskompetens är viktigt, det går inte över en natt att förändra beteenden och vanor och ibland faller vi tillbaks, då är det jättebra att känna till förändringskompetens och börja om från början utan att skuldbelägga sig själv. Här finns ett MediYogapass jag fått glädjen att dela med mig av (tack Pär Krutzén, MediYoga), Coachen Johanna Nilsson delar med sig av sina härliga återhämtningstips.

Med studien/boken vill jag verka för en mer lyckad rehabilitering i samband med sjukfrånvaro för både medarbetare, arbetsgivare och samhälle genom :

  • att utmattningssyndrom ska klassas som medicinsk diagnos
  • att det tas hänsyn till befintlig forskning om kraven på återhämtning vid symtombaserade diagnoser
  • att motverka felaktiga attityder om symtombaserade diagnoser som drabbar flest kvinnor
  • att verka för att stärka den sjukförsäkrades integritet och rättighet till opartiskt stöd och ekonomi vid uppsägning under sjukskrivning
  • att verka för ett positivt synsätt som bejakar hela människan som inkluderar känslolivet som en viktig och stor del av att vara människa.

Är högkänslighet en kameleont i sjukfrånvaron vid svår stress? Behövs i så fall mer specifik rehabilitering? Av Ingrid Lindh.