Bild på Ingrid Lindh

Läs mer om Friskvårda i Sverige AB och Ingrid Lindh här.

Aktuellt: Kursuppehåll under hösten 2017. Läs mer här.

Friskvårda i Sverige ABs logga

Friskvårda i Sverige AB och forskning

Långtidssjukskrivningen för svår stress ökar enormt i Sverige i dag och kostar enormt mycket pengar. Som friskvårdare och ekonom är jag angelägen att finna en win-win lösning där medarbetaren kommer till sin rätt och företaget eller organisationen får den vinst de förtjänar. Företaget sparar kronor på färre sjukskrivningar, får en mer produktiv och effektiv personal som trivs med sitt arbete och arbetsplatsen vilket också gynnar samhället.

Mitt intresse för stress är stort och jag har påbörjat en egen forskningsstudie i ämnet som beräknas vara klar under år 2018 senare hälft. Läs mer här.

Stress och arbetsmiljö – forskning

MediYoga – forskning

Intresset för att forska om de positiva effekter som MediYoga ger är stort. En betydande studie är Ryggbesvär - Ryggstudien 2013, Karolinska Institutet. Vid en jämförelse mellan MediYoga, sjukgymnastik och besök hos ryggspecialist kom man fram till att yogan är den mest kostnadseffektiva metoden mot ryggont. MediYoga kan enligt KI:s studie ge en hälsovinst för samhället på 1 miljon kronor per patient och år. Läs hela studien här.

Sedan år 2007 forskar Danderyds Sjukhus löpande på MediYoga för olika hjärtproblem (hjärtinfarkt, förmaksflimmer, stroke mm). Tack vare den forskningen erbjuds sedan januari år 2010 MediYoga som en del av rehabiliteringen av hjärtpatienter. Läs mer om forskningen i Sverige här.

Friskvårda® i Sverige AB i Solna  |  info@friskvarda.se  |  070-580 24 26  |  Facebook

Bild på Ingrid Lindh
Friskvårda i Sverige ABs logga

Friskvårda® i Sverige AB i Solna

info@friskvarda.se  |  070-580 24 26  | Facebook

Bild på Ingrid Lindh

Friskvårda i Sverige AB och forskning

Långtidssjukskrivningen för svår stress ökar enormt i Sverige i dag och kostar enormt mycket pengar. Som friskvårdare och ekonom är jag angelägen att finna en win-win lösning där medarbetaren kommer till sin rätt och företaget eller organisationen får den vinst de förtjänar. Företaget sparar kronor på färre sjukskrivningar, får en mer produktiv och effektiv personal som trivs med sitt arbete och arbetsplatsen vilket också gynnar samhället.

Mitt intresse för stress är stort och jag har påbörjat en egen forskningsstudie i ämnet som beräknas vara klar under år 2018 senare hälft. Läs mer här.

Stress och arbetsmiljö – forskning

MediYoga – forskning

Intresset för att forska om de positiva effekter som MediYoga ger är stort. En betydande studie är Ryggbesvär - Ryggstudien 2013, Karolinska Institutet. Vid en jämförelse mellan MediYoga, sjukgymnastik och besök hos ryggspecialist kom man fram till att yogan är den mest kostnadseffektiva metoden mot ryggont. MediYoga kan enligt KI:s studie ge en hälsovinst för samhället på 1 miljon kronor per patient och år. Läs hela studien här.

Sedan år 2007 forskar Danderyds Sjukhus löpande på MediYoga för olika hjärtproblem (hjärtinfarkt, förmaksflimmer, stroke mm). Tack vare den forskningen erbjuds sedan januari år 2010 MediYoga som en del av rehabiliteringen av hjärtpatienter. Läs mer om forskningen i Sverige här.

Friskvårda i Sverige ABs logga