Bild på Ingrid Lindh

Läs mer om Friskvårda i Sverige AB och Ingrid Lindh här.

Aktuellt: Kursuppehåll under hösten 2017. Läs mer här.

Friskvårda i Sverige ABs logga

Är du högkänslig?Att vara högkänslig är ett unikt personlighetsdrag som 15-20 % av världens befolkning har. Se om du är högkänslig med hjälp av Elaine N. Arons test här.Elaine N. AronElaine N. Aron är en psykolog och forskare från USA som arbetat med högkänslighet. På Elaine Arons hemsida kan du läsa mer om högkänslighet och forskningen som bedrivs samt om den film som finns om högkänslighet.Filmtips - Franska Nerver Vad innebär högkänsligheten?

Glädjande nog så är högkänsligheten inte en diagnos eller ett symptom utan ett personlighetsdrag som ca 15-20 % av världens befolkning har. Att känna till om högkänslighet är viktigt för ens självkännedom och för att kunna hantera stress. Jag är själv högkänslig och när jag fick till mig kunskapen för ca 4 år fick jag många insikter om mig själv. Att vara högkänslig kan bäst beskrivas med forskaren Elaine N. Arons egna beskrivning, DOES, som hon själv föredrar att använda i olika sammanhang:

D (”Depth of Processing") innebär att en högkänslig person bearbetar information på ett djupare sätt. All information bearbetas mer och jämförs med tidigare erfarenheter, medvetet och omedvetet.

O (”Overstimulation”) för överstimulering. Det innebär att en högkänslig person noterar minsta lilla händelse eller sak i varje enkel och komplex situation eller upplevelse. I praktiken innebär det att den högkänsliga personen tar in alldeles för mycket intryck och information. Till slut svämmar det över och den högkänsliga personen kan uppleva sig överstimulerad.

E (”Emotional Reactivity”) för emotionellt mottagande och empatisk förmåga. Positiva som negativa upplevelser får en högkänslig person att reagera mer.

S (”Sensing the Subtle") innebär att högkänsliga lättare uppfattar subtila saker. När en högkänslig person tar in all subtil information, små saker som andra kanske missar, aktiveras de områden i hjärnan som utför den mer komplexa bearbetningen av sinnesinformation.

Det här är i korta ordalag vad högkänslighet handlar om. Alla högkänsliga är olika och reagerar olika men det Elaine Aron beskriver i sin modell DOES förenar det här personlighetsdraget.

Stress i kombination med högkänslighet

Som högkänslig behöver du tänka lite annorlunda kring återhämtning i vardagen. Elaine Aron rekommenderar att högkänsliga utövar yoga, mediterar och praktiserar mindfulness eller liknande för att hålla stresskänsligheten under kontroll, något jag själv kan intyga fungerar. Läs mer här. Kunskap om personlighetsdraget är en lika viktig självkännedom och gränssättare som känslor och smärtor, med andra ord en viktig del av stresshanteringen.

Lär mer om kurserna här.

Filmtips

Elaine N. Aron har medverkat till att göra filmen Sensitive – The Untold Story, en film om hur det är att vara högkänslig.

Vill du se något mer lättsamt om att vara högkänslig se gärna filmen Franska nerver. Det är en mysig film om två högkänsliga människor. På ett delvis komiskt vis får man följa deras sätt att hantera högkänsligheten. Finns med svensk översättning.

Friskvårda® i Sverige AB i Solna  |  info@friskvarda.se  |  070-580 24 26  |  Facebook

Bild på Ingrid Lindh
Friskvårda i Sverige ABs logga

Friskvårda® i Sverige AB i Solna

info@friskvarda.se  |  070-580 24 26  | Facebook

Bild på Ingrid Lindh

Är du högkänslig?Att vara högkänslig är ett unikt personlighetsdrag som 15-20 % av världens befolkning har. Se om du är högkänslig med hjälp av Elaine N. Arons test här.Elaine N. AronElaine N. Aron är en psykolog och forskare från USA som arbetat med högkänslighet. På Elaine Arons hemsida kan du läsa mer om högkänslighet och forskningen som bedrivs samt om den film som finns om högkänslighet.Filmtips - Franska Nerver Vad innebär högkänsligheten?

Glädjande nog så är högkänsligheten inte en diagnos eller ett symptom utan ett personlighetsdrag som ca 15-20 % av världens befolkning har. Att känna till om högkänslighet är viktigt för ens självkännedom och för att kunna hantera stress. Jag är själv högkänslig och när jag fick till mig kunskapen för ca 4 år fick jag många insikter om mig själv. Att vara högkänslig kan bäst beskrivas med forskaren Elaine N. Arons egna beskrivning, DOES, som hon själv föredrar att använda i olika sammanhang:

D (”Depth of Processing") innebär att en högkänslig person bearbetar information på ett djupare sätt. All information bearbetas mer och jämförs med tidigare erfarenheter, medvetet och omedvetet.

O (”Overstimulation”) för överstimulering. Det innebär att en högkänslig person noterar minsta lilla händelse eller sak i varje enkel och komplex situation eller upplevelse. I praktiken innebär det att den högkänsliga personen tar in alldeles för mycket intryck och information. Till slut svämmar det över och den högkänsliga personen kan uppleva sig överstimulerad.

E (”Emotional Reactivity”) för emotionellt mottagande och empatisk förmåga. Positiva som negativa upplevelser får en högkänslig person att reagera mer.

S (”Sensing the Subtle") innebär att högkänsliga lättare uppfattar subtila saker. När en högkänslig person tar in all subtil information, små saker som andra kanske missar, aktiveras de områden i hjärnan som utför den mer komplexa bearbetningen av sinnesinformation.

Det här är i korta ordalag vad högkänslighet handlar om. Alla högkänsliga är olika och reagerar olika men det Elaine Aron beskriver i sin modell DOES förenar det här personlighetsdraget.

Stress i kombination med högkänslighet

Som högkänslig behöver du tänka lite annorlunda kring återhämtning i vardagen. Elaine Aron rekommenderar att högkänsliga utövar yoga, mediterar och praktiserar mindfulness eller liknande för att hålla stresskänsligheten under kontroll, något jag själv kan intyga fungerar. Läs mer här. Kunskap om personlighetsdraget är en lika viktig självkännedom och gränssättare som känslor och smärtor, med andra ord en viktig del av stresshanteringen.

Lär mer om kurserna här.

Filmtips

Elaine N. Aron har medverkat till att göra filmen Sensitive – The Untold Story, en film om hur det är att vara högkänslig.

Vill du se något mer lättsamt om att vara högkänslig se gärna filmen Franska nerver. Det är en mysig film om två högkänsliga människor. På ett delvis komiskt vis får man följa deras sätt att hantera högkänsligheten. Finns med svensk översättning.

Friskvårda i Sverige ABs logga