Högkänslighet

Vad innebär högkänsligheten?

Glädjande nog så är högkänsligheten inte en diagnos eller ett symptom utan ett personlighetsdrag som ca 15-20 % av världens befolkning har. Att känna till om högkänslighet är en viktig självkännedom för att bland annat hantera stress. Jag är själv högkänslig och när jag fick till mig kunskapen för ca 4 år fick jag många läkande insikter om mig själv. Att vara högkänslig kan bäst beskrivas med forskaren Elaine N. Arons egna beskrivning, DOES, som hon själv föredrar att använda i olika sammanhang:

D (”Depth of Processing”) innebär att en högkänslig person bearbetar information på ett djupare sätt. All information bearbetas mer och jämförs med tidigare erfarenheter, medvetet och omedvetet.

O (”Overstimulation”) för överstimulering. Det innebär att en högkänslig person noterar minsta lilla händelse eller sak i varje enkel och komplex situation eller upplevelse. I praktiken innebär det att den högkänsliga personen tar in alldeles för mycket intryck och information. Till slut svämmar det över och den högkänsliga personen kan uppleva sig överstimulerad.

E (”Emotional Reactivity”) för emotionellt mottagande och empatisk förmåga. Positiva som negativa upplevelser får en högkänslig person att reagera mer.

S (”Sensing the Subtle”) innebär att högkänsliga lättare uppfattar subtila saker. När en högkänslig person tar in all subtil information, små saker som andra kanske missar, aktiveras de områden i hjärnan som utför den mer komplexa bearbetningen av sinnesinformation.

Det här är i korta ordalag vad högkänslighet handlar om. Alla högkänsliga är olika och reagerar olika men det Elaine Aron beskriver i sin modell DOES förenar det här personlighetsdraget.

Stress i kombination med högkänslighet

Som högkänslig behöver du tänka lite annorlunda kring återhämtning i vardagen. Elaine Aron rekommenderar att högkänsliga utövar yoga, mediterar och praktiserar mindfulness eller liknande för att hålla stresskänsligheten under kontroll, något jag själv kan intyga fungerar. Kunskap om personlighetsdraget är en lika viktig självkännedom och gränssättare som känslor och smärtor med andra ord en viktig del av stresshanteringen.

Utöver yoga finns det andra insiktsfulla metoder att ta del av som hjälper i vardagen, i yrkeslivet och i privatlivet för att hantera högkänsligheten. Mycket handlar om att bli medveten om,

Planering pågår för en kursdag i högkänslighet som innehåller yoga, enkla, praktiska övningar och lite prat. Mejla info@friskvarda.se för mer information och intresseanmälan.