Bild på Ingrid Lindh

Läs mer om Friskvårda i Sverige AB och Ingrid Lindh här.

Aktuellt: Kursuppehåll under hösten 2017. Läs mer här.

Friskvårda i Sverige ABs logga

Målet

Ett viktigt mål med kurserna är att visa vägen till en tyst tanke som leder till lugn och ro. Symboliskt kan tanken liknas vid en spegelblank sjö. När du kontrollerar tanken ges inget utrymme för oroliga tankar som stimmar upp känslolivet – sjöns yta är spegelblank.

Just nu kanske sjön under din eka kokar. Det formligen bubblar på sjöns yta av tankar och känslor. En del av känslorna som bubblar skapas av våra dramatiska tankar som inte alltid är sanna eftersom hjärnan har svårt att skilja på fantasi och verklighet.

Målet är att bli närvarande och det kan endast nås genom att du tar kommandot över dina tankar. Det vill säga du sitter i ekan, vattnet är spegelblankt. Med årorna bestämmer du när vattnet och båten ska röra sig det vill säga det är du som bestämmer över din tanke. Inom yogan säger man att när du erövrat din tanke då kan du erövra din tillvaro.

Det är väldigt enkelt men ändå så svårt, det krävs möda och tid av dig. Inte mycket tid. Du kan börja med tio ynka minuter per dag för att bryta gamla mönster och plöja nya tankespår i hjärnan. Det är du som gör jobbet och det är du som skördar frukten av ditt arbete. Vill du sätta i gång? Klicka här.

Friskvårda® i Sverige AB i Solna  |  info@friskvarda.se  |  070-580 24 26  |  Facebook

Bild på Ingrid Lindh
Friskvårda i Sverige ABs logga

Friskvårda® i Sverige AB i Solna

info@friskvarda.se  |  070-580 24 26  | Facebook

Bild på Ingrid Lindh

Målet

Ett viktigt mål med kurserna är att visa vägen till en tyst tanke som leder till lugn och ro. Symboliskt kan tanken liknas vid en spegelblank sjö. När du kontrollerar tanken ges inget utrymme för oroliga tankar som stimmar upp känslolivet – sjöns yta är spegelblank.

Just nu kanske sjön under din eka kokar. Det formligen bubblar på sjöns yta av tankar och känslor. En del av känslorna som bubblar skapas av våra dramatiska tankar som inte alltid är sanna eftersom hjärnan har svårt att skilja på fantasi och verklighet.

Målet är att bli närvarande och det kan endast nås genom att du tar kommandot över dina tankar. Det vill säga du sitter i ekan, vattnet är spegelblankt. Med årorna bestämmer du när vattnet och båten ska röra sig det vill säga det är du som bestämmer över din tanke. Inom yogan säger man att när du erövrat din tanke då kan du erövra din tillvaro.

Det är väldigt enkelt men ändå så svårt, det krävs möda och tid av dig. Inte mycket tid. Du kan börja med tio ynka minuter per dag för att bryta gamla mönster och plöja nya tankespår i hjärnan. Det är du som gör jobbet och det är du som skördar frukten av ditt arbete. Vill du sätta i gång? Klicka här.

Friskvårda i Sverige ABs logga