Om

Mål 

Att arbeta för ett friskare och välmående Sverige.

Erfarenhet och kunskaper

Med en unik kombination av kunskap och intresse för hälsa och välmående samt arbetslivserfarenhet från privata näringslivet i olika branscher, ideella sektorn och roller som personaladministratör, ekonom, konsult och chef arbetar Ingrid i dag som friskvårdare för ett friskare och hälsosammare samhälle och framförallt arbetsliv.

Det sunda förnuftet och ordet ”lagom” är vägledande. Kravet på den enskilde om ett effektivt hälsoarbete från arbetsgivare och samhälle i dag kan i sig leda till stress. Därför är ordet ”lagom” en viktig strategi. Ska en arbetsgivare vara friskvårdspartner eller fokusera på sin verksamhet? Det finns inget enkelt svar på den frågan. Hur är det med trivsel, arbetsglädje och med de så viktiga fikaraster på Sveriges arbetsplatser i dag? 

 Att leva som man lär, Ingrid berättar

Stress har varit ett återkommande tema i mitt liv. För att slippa konsekvenserna och obehaget av stress har jag alltid sökt efter lösningar själv. När jag i tjugo årsåldern började uppleva stressens konsekvenser som besvärande talades det inte alls om utmattning och utbrändhet till följd av stress som det gör i dag.

Kundaliniyogan och MediYogan med sitt fokus på andning blev och är ett av de viktigaste verktygen för min inre stabilitet och hälsa. Och tack vare min drivkraft att leta lösningar för ett välbefinnande har jag ändå sluppit vara sjukskriven för utmattningssyndrom.

I dag har jag stresskänsligheten under kontroll. Trots släktens anlag för högt blodtryck, stroke och hjärtproblematik har jag klarat mig mycket tack vare andning, yoga och ett positivt sinnelag. Det är min starka övertygelse som i dag stärks av vetenskapen.