Tjänster

Står din organisation handfallen inför de problem stress och utmattning orsaker i verksamheten och för era medarbetare? Friskvårda i Sverige AB bistår gärna med hälsosamma lösningar genom att skapa en förståelse för:

  • bakgrunden till utmattningssyndrom, vilka faktorer påverkar
  • ansvarsfrågan ur olika perspektiv
  • sprida kunskapen om högkänslighet

Hur då? Jo, jag kommer gärna till er arbetsplats och ger:

  • föreläsningar
  • workshops
  • mentor – personligt ledarskap på individnivå

Samtal, kommunikation och personligt ledarskap med mentor Ingrid Lindh.

Med hjälp av vad?

Praktiska metoder och verktyg. Mindre prat och mer verkstad.

Målet är minskad sjukfrånvaro och ökad livskraft för medarbetaren, mätbara reslutat i kronor, produktivitet och välmående.

Specialistkompetens

Högkänslighet

Att till individ och arbetsgivare sprida kunskap om nyttan med högkänslighet. Att erbjuda kurser för högkänsliga som bland annat innefattar praktiska övningar som ger insikter för en lättare vardag.

Stresshantering

Stress, svår stress och posttraumatisk stress (PTSD orsakat av arbetsmiljö). Att förebygga och/ eller komma igen efter utmattning eller utbrändhet med praktiska, enkla och konkreta övningar där insikten om att ett eget ansvar är en möjlighet och inte en belastning. Målet är en inre stabilitet och en livslång hållbarhet.

Mentor – personligt ledarskap

Att förmedla glädjen med eget ledarskap, att ta kommandot och ansvar för din egen tillvaro inom arbetslivet och privat. Här kan jag finnas som ett bollplank eller mentor, som en del kunder uppfattat min roll. När du tycker att du sitter fast och inte har något val så har du faktiskt valt.

Upplevelse

Med tyngdpunkt på den egna upplevelsen av praktiska, enkla och konkreta övningar som är till nytta i arbetslivet och privat. Med andra ord mycket verkstad och lite prat. Vill du börja nu, se vardagstips.

Erfarenheter

Jag har arbetat i olika branscher som ekonom och som chef innan jag 2010 började arbeta med friskvård. Vid sidan av mitt ordinarie arbete som ekonom utbildade jag mig till Friskvårdskonsult hos Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm och år 2010 tog jag steget att på heltid arbeta med friskvård. Sedan hösten år 2010 har jag arbetat hos Akademikernas a-kassa och övrig tid har jag arbetat som MediYogaterapeut och instruktör med specialistkompetens ”Stress och utbrändhet. I egna lokaler i Stockholm har jag erbjudit yoga som terminsverksamhet, kurser i stresshantering och skrivit en bok om praktisk stresshantering som numera ingår i studien ”Är högkänslighet en kameleont i sjukfrånvaron vid svår stress? Behövs i så fall en mer specifik rehabilitering?”.