Tjänster & kurser

Att vara högkänslig i arbetslivet – kurs 2-3 maj, 2020 på Hälsans Hus

Inställd på grund av situationen med Corona!

Kunskapen om högkänslighet som personlighetsdrag är fortfarande relativt ny, även om personlighetsdraget inte är ett nytt personlighetsdrag. Min uppfattning är att till och med högkänsliga själva kan vara avvaktande och därmed uppleva sig ensamma i många situationer, då det är långt i från alla som delar sin högkänslighet och kanske allra minst på arbetsplatsen. I värsta fall kan omgivningen vara skeptisk och då är det inte lätt att förklara sina behov som högkänslig, då personlighetsdraget är subtilt och svårt att ta på.

Under arbetet med studien ”Är högkänslighet en kameleont i sjukfrånvaron? Behövs i så fall en mer specifik rehabilitering?” har jag insett att det finns ett stort behov och en efterfrågan att lyfta frågor om att vara högkänslig i arbetslivet.

Finns det bra mindset, verktyg och metoder? Ja, det gör det.

Vetenskap/Kunskap – Upplevelse – Klarhet

Kursen är praktisk och för dig som behöver verktyg och metoder att navigera i arbetslivet och i andra sammanhang i livet. Kursdagarna ger en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra. Beroende på hur många vi blir kan programmet i detalj ändra sig men i stora drag ägnar vi oss åt följande:

 • VETENSKAP/KUNSKAP. Det är viktigt att ha rätt kunskap om personlighetsdraget högkänslighet för att kunna ta ansvar för din känslighet. Att ta ansvar är en möjlighet. Du får gärna dela dina erfarenheter från arbetslivet som kan bli till ny kunskap för andra. Vi utgår i från Elaine N. Arons modell D O E S.
 • UPPLEVELSER. Med enkla och roliga övningar kan du få en uppfattning om var du slutar och andra börjar vilket är viktigt inte minst på en arbetsplats och för tilliten till dig själv. Ett överstimulerat centralt nervsystem kan leda till stress som kan avvärjas med enkla övningar.
 • KLARHET. Syfte och mål med kurshelgen är att du ska ha en ökad förståelse och insikt för hur du använder personlighetsdraget till fördel för dig samtidigt som du värnar om dig själv vilket gynnar arbetsgivaren (kollegor, medarbetare och arbetsgivare).
 • FRÅGOR mejlas till info@friskvarda.se eller ring Ingrid Lindh 070-580 24 26. Anmälan är bindande och görs genom inbetalning med 500 kr till bankgiro 102-4215 Friskvårda i Sverige senast 15 april, 2020. Kom ihåg att skriva ditt namn. Betalar du för flera personer skriv allas namn.
 • DATUM: 2-3 maj, 2020
  PLATS: Hälsans Hus, Stockholm
  TID: Lördag 10.00 – 16.30, Söndag 10.00 -16.00
  PRIS: 1 000 kronor inklusive moms (i priset ingår kursmaterial och fika).

Andra tjänster

Står din organisation handfallen inför de problem stress och utmattning orsaker i verksamheten och för era medarbetare? Friskvårda i Sverige bistår gärna med hälsosamma lösningar genom att skapa en förståelse för:

 • bakgrunden till utmattningssyndrom, vilka faktorer påverkar
 • ansvarsfrågan ur olika perspektiv
 • sprida kunskapen om högkänslighet

Hur då? Jo, jag kommer gärna till er arbetsplats och ger:

 • föreläsningar
 • workshops
 • mentor – personligt ledarskap på individnivå

Samtal, kommunikation och personligt ledarskap med mentor Ingrid Lindh.

Med hjälp av vad?

Praktiska metoder och verktyg. Mindre prat och mer verkstad.

Målet är minskad sjukfrånvaro och ökad livskraft för medarbetaren, mätbara reslutat i kronor, produktivitet och välmående.

Specialistkompetens

Högkänslighet

Att till individ och arbetsgivare sprida kunskap om nyttan med högkänslighet. Att erbjuda kurser för högkänsliga som bland annat innefattar praktiska övningar som ger insikter för en lättare vardag.

Stresshantering

Stress, svår stress och posttraumatisk stress (PTSD orsakat av arbetsmiljö). Att förebygga och/ eller komma igen efter utmattning eller utbrändhet med praktiska, enkla och konkreta övningar där insikten om att ett eget ansvar är en möjlighet och inte en belastning. Målet är en inre stabilitet och en livslång hållbarhet.

Mentor – personligt ledarskap

Att förmedla glädjen med eget ledarskap, att ta kommandot och ansvar för din egen tillvaro inom arbetslivet och privat. Här kan jag finnas som ett bollplank eller mentor, som en del kunder uppfattat min roll. När du tycker att du sitter fast och inte har något val så har du faktiskt valt.

Upplevelse

Med tyngdpunkt på den egna upplevelsen av praktiska, enkla och konkreta övningar som är till nytta i arbetslivet och privat. Med andra ord mycket verkstad och lite prat. Vill du börja nu, se vardagstips.

Erfarenheter

Jag har arbetat i olika branscher som ekonom och som chef innan jag 2010 började arbeta med friskvård. Vid sidan av mitt ordinarie arbete som ekonom utbildade jag mig till Friskvårdskonsult hos Axelsons Gymnastiska Institut i Stockholm och år 2010 tog jag steget att på heltid arbeta med friskvård. Sedan hösten år 2010 har jag arbetat hos Akademikernas a-kassa och övrig tid har jag arbetat som MediYogaterapeut och instruktör med specialistkompetens ”Stress och utbrändhet. I egna lokaler i Stockholm har jag erbjudit yoga som terminsverksamhet, kurser i stresshantering och skrivit en bok om praktisk stresshantering som numera ingår i studien ”Är högkänslighet en kameleont i sjukfrånvaron vid svår stress? Behövs i så fall en mer specifik rehabilitering?”.